BBCVT là gì? Ý nghĩa của từ bbcvt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

BBCVT là gì? Ý nghĩa của từ bbcvt

BBCVT là gì ?

BBCVT là “Bộ Bưu chính Viễn thông” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BBCVT

BBCVT có nghĩa “Bộ Bưu chính Viễn thông”.

BBCVT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BBCVT là “Bộ Bưu chính Viễn thông”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BBCVT:
+ BC: Bưu chính.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
+ CBQLGD: Cán bộ quản lý giáo dục.
+ BT: Bộ trưởng.
+ GTCC: Giao thông công chánh.
+ THCSND: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ CT: Chính trị.
+ ATGT: An toàn giao thông.
+ TTLT: Thông tư liên tịch.
+ TC: Tài chính.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ BGD: Bộ Giáo dục.
+ TCKH: Tài chính - Kế hoạch.
+ TTCP: Thủ tướng Chính phủ.
+ GTVT: Giao thông vận tải.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ DAGTĐT: Dự án giao thông đô thị.
+ CLB: Câu lạc bộ.
+ BXL: Bộ xử lý.
+ VHTT: Văn hóa Thông tin.
+ CNTT: Công nghệ thông tin.
+ THGT: Tín hiệu giao thông.
+ TCKT: Tài chính - Kế toán.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
...

Post Top Ad