BC là gì? Ý nghĩa của từ bc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

BC là gì? Ý nghĩa của từ bc

BC là gì ?

BC là “Bán công” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BC

BC có nghĩa “Bán công”.

BC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BC là “Bán công”.

Viết tắt BC với nghĩa khác:
+ Bưu chính.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BC:
+ KCN: Khu công nghiệp.
+ NHCTCN: Ngân hàng Công thương Chi nhánh.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ CAHN: Công an Hà Nội.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ CTĐL: Công ty Điện lực.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ BBCVT: Bộ Bưu chính Viễn thông.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ CTTC: Cho thuê tài chính.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ CTCP: Công ty cổ phần.
+ TCKH: Tài chính - Kế hoạch.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ CSXH: Chính sách xã hội.
+ THCSNĐ: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ CTCK: Công ty chứng khoán.
+ CNTT: Công nghệ thông tin.
+ PCC: Phòng công chứng.
+ TCKT: Tài chính - Kế toán.
+ TTCP: Thủ tướng Chính phủ.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ CVPM: Công viên phần mềm.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ TTCN: Tiểu thủ công nghiệp.
+ LCT: Luật công ty.
+ TMV: Công ty ôtô Toyota Việt Nam.
+ BHĐC: Bán hàng đa cấp.
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ TCNN: Tài chính nhà nước.
+ TCS: Trịnh Công Sơn.
...

Post Top Ad