BCĐĐMĐH là gì? Ý nghĩa của từ bcđđmđh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

BCĐĐMĐH là gì? Ý nghĩa của từ bcđđmđh

BCĐĐMĐH là gì ?

BCĐĐMĐH là “Ban chỉ đạo đổi mới đại học” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BCĐĐMĐH

BCĐĐMĐH có nghĩa “Ban chỉ đạo đổi mới đại học”.

BCĐĐMĐH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BCĐĐMĐH là “Ban chỉ đạo đổi mới đại học”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BCĐĐMĐH:
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ BQLDA: Ban quản lý dự án.
+ ĐB: Đại biểu.
+ DHS: Du học sinh.
+ ĐD: Đại diện.
+ ĐC: Địa chỉ.
+ BKS: Ban kiểm soát.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ BTC: Ban tổ chức.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ BCHCD: Ban chỉ huy chiến dịch.
+ PHHS: Phụ huynh học sinh.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
...

Post Top Ad