BCĐPCTNTƯ là gì? Ý nghĩa của từ bcđpctntư - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

BCĐPCTNTƯ là gì? Ý nghĩa của từ bcđpctntư

BCĐPCTNTƯ là gì ?

BCĐPCTNTƯ là “Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BCĐPCTNTƯ

BCĐPCTNTƯ có nghĩa “Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương”.

BCĐPCTNTƯ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BCĐPCTNTƯ là “Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BCĐPCTNTƯ:
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ BCHQS: Bộ chỉ huy quân sự.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ PCBL: Phòng chống bão lụt.
+ TTVH: Trung tâm văn hóa.
+ BHL: Ban huấn luyện.
+ TTCN: Trung tâm cai nghiện.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh.
+ UVBCH: Ủy viên ban chấp hành.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ BCHCD: Ban chỉ huy chiến dịch.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ PCCC: Phòng cháy chữa cháy.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ BP: Biên phòng.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ TTYT: Trung tâm y tế.
+ PCC: Phòng công chứng.
+ VP: Văn phòng.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ TTBDVHNG: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.
+ TW: Trung ương.
+ TTBVQTG: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ VPĐD: Văn phòng đại diện.
+ HMNĐ: Hiến máu nhân đạo.
+ TTNN: Trung tâm ngoại ngữ.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ TTDD: Trung tâm dinh dưỡng.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ BGK: Ban giám khảo.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ CSPCTPMT: Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy.
+ PCLBTW: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ BQL: Ban quản lý.
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương.
+ ĐTB: Điểm trung bình.
...

Post Top Ad