CSG là gì? Ý nghĩa của từ csg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

CSG là gì? Ý nghĩa của từ csg

CSG là gì ?

CSG là “Cảng Sài Gòn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CSG

CSG có nghĩa “Cảng Sài Gòn”.

CSG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSG là “Cảng Sài Gòn”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CSG:
+ SGTT: Sài Gòn Tiếp Thị.
+ TBKTSG: Thời báo Kinh tế Sài Gòn.
+ SG: Sài Gòn.
+ SGGP: Sài Gòn giải phóng.
...

Post Top Ad