CSGT là gì? Ý nghĩa của từ csgt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

CSGT là gì? Ý nghĩa của từ csgt

CSGT là gì ?

CSGT là “Cảnh sát giao thông” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CSGT

CSGT có nghĩa “Cảnh sát giao thông”.

CSGT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSGT là “Cảnh sát giao thông”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CSGT:
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ THGT: Tín hiệu giao thông.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ CSĐT: Cảnh sát điều tra.
+ ĐTLT: Đào tạo liên thông.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ CSDC: Cảnh sát dã chiến.
+ TNGT: Tai nạn giao thông.
+ BBCVT: Bộ Bưu chính Viễn thông.
+ VT: Viễn thông.
+ PTCS: Phổ thông cơ sở.
+ CNTT: Công nghệ thông tin.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ DVTT: Dịch vụ thông tin.
+ GT: Giao thông.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ CSĐTTPMT: Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy.
+ CSHS: Cảnh sát hình sự.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ KSV: Kiểm sát viên.
+ GTVT: Giao thông vận tải.
+ CSCĐ: Cảnh sát cơ động.
+ ATTTGT: An toàn trật tự giao thông.
+ TTLT: Thông tư liên tịch.
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
...

Post Top Ad