BCĐTS là gì? Ý nghĩa của từ bcđts - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

BCĐTS là gì? Ý nghĩa của từ bcđts

BCĐTS là gì ?

BCĐTS là “Ban chỉ đạo tuyển sinh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BCĐTS

BCĐTS có nghĩa “Ban chỉ đạo tuyển sinh”.

BCĐTS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BCĐTS là “Ban chỉ đạo tuyển sinh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BCĐTS:
+ BTS: Ban tuyển sinh.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ SVTN: Sinh viên tình nguyện.
+ UBMTTQ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ SKSS: Sức khỏe sinh sản.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ UBTDTT: Ủy ban Thể dục Thể thao.
+ DTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ TNS: Tu nghiệp sinh.
+ BHL: Ban huấn luyện.
+ SH: Sinh hoạt.
+ DT: Dự tuyển.
+ ĐTVN: Đội tuyển Việt Nam.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ BGK: Ban giám khảo.
+ TNSV: Thanh niên sinh viên.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ VS: Vệ sinh.
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
+ BCHQS: Bộ chỉ huy quân sự.
+ ĐT: Đội tuyển.
+ DHS: Du học sinh.
+ UBKT: Uỷ ban Kiểm tra.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ PHHS: Phụ huynh học sinh.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ SN: Sinh năm.
+ SHTD: Sinh hoạt tình dục.
...

Post Top Ad