BVĐK là gì? Ý nghĩa của từ bvđk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

BVĐK là gì? Ý nghĩa của từ bvđk

BVĐK là gì ?

BVĐK là “Bệnh viện đa khoa” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BVĐK

BVĐK có nghĩa “Bệnh viện đa khoa”.

BVĐK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BVĐK là “Bệnh viện đa khoa”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BVĐK:
+ SGK: Sách giáo khoa.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ BHĐC: Bán hàng đa cấp.
+ TMV: Thẩm mỹ viện.
+ VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ GK: Giáo khoa.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ TV: Thư viện.
+ KH: Khoa học.
+ NKBV: Nhiễm khuẩn bệnh viện.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ BV: Bệnh viện.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
...

Post Top Ad