BĐN là gì? Ý nghĩa của từ bđn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

BĐN là gì? Ý nghĩa của từ bđn

BĐN là gì ?

BĐN là “Bồ Đào Nha” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BĐN

BĐN có nghĩa “Bồ Đào Nha”.

BĐN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BĐN là “Bồ Đào Nha”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BĐN:
+ ĐTTX: Đào tạo từ xa.
+ QLĐT: Quản lý đào tạo.
+ BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ GDĐT: Giáo dục & Đào tạo.
+ CSĐTLX: Cơ sở đào tạo lái xe.
+ CSĐT: Cơ sở đào tạo.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
...

Post Top Ad