CTCLQG là gì? Ý nghĩa của từ ctclqg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

CTCLQG là gì? Ý nghĩa của từ ctclqg

CTCLQG là gì ?

CTCLQG là “Chương trình chống lao quốc gia” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CTCLQG

CTCLQG có nghĩa “Chương trình chống lao quốc gia”.

CTCLQG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTCLQG là “Chương trình chống lao quốc gia”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CTCLQG:
+ : Lao động.
+ TDV: Trình dược viên.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ LĐLĐ: Liên đoàn Lao động.
+ HĐLĐ: Hợp đồng lao động.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ HLQG: Huấn luyện quốc gia.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ HAGL: Hoàng Anh Gia Lai.
+ DTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ ĐTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ HLTTQG: Huấn luyện thể thao quốc gia.
+ QH: Quốc hội.
+ PCLBTW: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ CSPCTPMT: Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy.
+ HC: Huy chương.
+ VĐQG: Vô địch Quốc gia.
+ ĐVHT: Đơn vị học trình.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ LĐTB: Lao động Thương binh.
+ PC17: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ PCBLTKCN: Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.
+ HCV: Huy chương vàng.
+ THQG: Thương hiệu quốc gia.
+ HCB: Huy chương bạc.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ NQD: Ngoài quốc doanh.
+ HNGĐ: Hôn nhân gia đình.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ CTTH: Chương trình truyền hình.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
...

Post Top Ad