CCB là gì? Ý nghĩa của từ ccb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

CCB là gì? Ý nghĩa của từ ccb

CCB là gì ?

CCB là “Cựu chiến binh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CCB

CCB có nghĩa “Cựu chiến binh”.

CCB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CCB là “Cựu chiến binh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CCB:
+ BCHCD: Ban chỉ huy chiến dịch.
+ LĐTB: Lao động Thương binh.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ CSDC: Cảnh sát dã chiến.
...

Post Top Ad