CĐ là gì? Ý nghĩa của từ cđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

CĐ là gì? Ý nghĩa của từ cđ

CĐ là gì ?

là “Cao đẳng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CĐ

có nghĩa “Cao đẳng”.

CĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng là “Cao đẳng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CĐ:
+ KSNDTC: Kiểm sát nhân dân tối cao.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao.
+ CSVL: Cao su Việt - Lào.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ CĐSP: Cao đẳng Sư phạm.
...

Post Top Ad