BH là gì? Ý nghĩa của từ bh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

BH là gì? Ý nghĩa của từ bh

BH là gì ?

BH là “Bảo hiểm” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BH

BH có nghĩa “Bảo hiểm”.

BH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BH là “Bảo hiểm”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BH:
+ QBLTD: Quĩ bảo lãnh tín dụng.
+ TCBVNTD: Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng.
+ MBH: Mũ bảo hiểm.
+ BHV: Bảo hành vàng.
+ BT: Bảo trì.
+ TTBVQTG: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.
+ BHXH: Bảo hiểm xã hội.
...

Post Top Ad