VHNT là gì? Ý nghĩa của từ vhnt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

VHNT là gì? Ý nghĩa của từ vhnt

VHNT là gì ?

VHNT là “Văn học Nghệ thuật” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ VHNT

VHNT có nghĩa “Văn học Nghệ thuật”.

VHNT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VHNT là “Văn học Nghệ thuật”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VHNT:
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ ĐMN: Đá mỹ nghệ.
+ HS: Học sinh.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ TH: Trung học.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ PTTM: Phẫu thuật thẩm mỹ.
+ SLNA: Sông Lam Nghệ An.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ HB: Học bổng.
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ HK: Học kỳ.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
...

Post Top Ad