VHGDTTNNĐ là gì? Ý nghĩa của từ vhgdttnnđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

VHGDTTNNĐ là gì? Ý nghĩa của từ vhgdttnnđ

VHGDTTNNĐ là gì ?

VHGDTTNNĐ là “Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ VHGDTTNNĐ

VHGDTTNNĐ có nghĩa “Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng”.

VHGDTTNNĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VHGDTTNNĐ là “Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VHGDTTNNĐ:
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ KTTV: Khí tượng thủy văn.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ TNVN: Thanh niên Việt Nam.
+ TNLN: Thanh niên lập nghiệp.
+ UBTDTT: Ủy ban Thể dục Thể thao.
+ PCGD: Phổ cập giáo dục.
+ GSTS: Giáo sư Tiến sỹ.
+ VP: Văn phòng.
+ TNO: Thanh niên Online.
+ SKHĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ HĐXX: Hội đồng xét xử.
+ LHTN: Liên hiệp Thanh niên.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ ĐBDT: Đồng bào dân tộc.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ TNTN: Thanh niên tình nguyện.
+ BTVH: Bổ túc văn hóa.
+ PTV: Phát thanh viên.
+ PCBLTKCN: Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.
+ BGD: Bộ Giáo dục.
+ GDTX: Giáo dục thường xuyên.
+ TNSV: Thanh niên sinh viên.
+ NHNNPTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ ĐB: Đồng bằng.
+ : Hội đồng.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ VHTT: Văn hóa Thông tin.
+ GD: Giáo dục.
+ ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long.
+ NVH: Nhà văn hóa.
+ TTBDVHNG: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ NNPTNT: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ ĐTLA: Đồng tính luyến ái.
...

Post Top Ad