BQLDA là gì? Ý nghĩa của từ bqlda - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

BQLDA là gì? Ý nghĩa của từ bqlda

BQLDA là gì ?

BQLDA là “Ban quản lý dự án” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BQLDA

BQLDA có nghĩa “Ban quản lý dự án”.

BQLDA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BQLDA là “Ban quản lý dự án”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BQLDA:
+ TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao.
+ DT: Dự tuyển.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ QLTT: Quản lý thị trường.
+ BCĐQG: Ban chỉ đạo Quốc gia.
+ UBMTTQ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh.
+ VL: Vật lý.
+ BKS: Ban kiểm soát.
+ BCHTƯ: Ban chỉ huy Trung ương.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ HSĐKDT: Hồ sơ đăng ký dự thi.
+ UBKT: Uỷ ban Kiểm tra.
+ SYLL: Sơ yếu lý lịch.
+ DAGTĐT: Dự án giao thông đô thị.
+ BQL: Ban quản lý.
+ CBQLGD: Cán bộ quản lý giáo dục.
+ BTC: Ban tổ chức.
+ BXL: Bộ xử lý.
+ UBTDTT: Ủy ban Thể dục Thể thao.
+ BCHCD: Ban chỉ huy chiến dịch.
...

Post Top Ad