CĐDC là gì? Ý nghĩa của từ cđdc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

CĐDC là gì? Ý nghĩa của từ cđdc

CĐDC là gì ?

CĐDC là “Chất độc da cam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CĐDC

CĐDC có nghĩa “Chất độc da cam”.

CĐDC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CĐDC là “Chất độc da cam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CĐDC:
+ KĐCLGD: Kiểm định chất lượng giáo dục.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ HVNCL: Hàng Việt Nam chất lượng.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ KĐCL: Kiểm định chất lượng.
+ NNCĐDC: Nạn nhân chất độc da cam.
+ CSVC: Cơ sở vật chất.
...

Post Top Ad