CĐSP là gì? Ý nghĩa của từ cđsp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

CĐSP là gì? Ý nghĩa của từ cđsp

CĐSP là gì ?

CĐSP là “Cao đẳng Sư phạm” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CĐSP

CĐSP có nghĩa “Cao đẳng Sư phạm”.

CĐSP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CĐSP là “Cao đẳng Sư phạm”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CĐSP:
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ GS: Giáo sư.
+ VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ : Cao đẳng.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ KSNDTC: Kiểm sát nhân dân tối cao.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ SPKT: Sư phạm kỹ thuật.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ CSĐTTP: Cảnh sát điều tra tội phạm.
+ CSĐTTPMT: Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy.
...

Post Top Ad