CTTNHH là gì? Ý nghĩa của từ cttnhh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

CTTNHH là gì? Ý nghĩa của từ cttnhh

CTTNHH là gì ?

CTTNHH là “Công ty trách nhiệm hữu hạn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CTTNHH

CTTNHH có nghĩa “Công ty trách nhiệm hữu hạn”.

CTTNHH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTTNHH là “Công ty trách nhiệm hữu hạn”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CTTNHH:
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ CSĐN: Cảnh sát đặc nhiệm.
+ GCNQSH: Giấy chứng nhận quyền sở hữu.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ NHCTCN: Ngân hàng Công thương Chi nhánh.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ CTĐL: Công ty Điện lực.
+ CV: Công việc.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ BC: Bán công.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ SHTT: Sở hữu trí tuệ.
+ TCMN: Thủ công mỹ nghệ.
+ TMV: Công ty ôtô Toyota Việt Nam.
+ CTCK: Công ty chứng khoán.
...

Post Top Ad