BV là gì? Ý nghĩa của từ bv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

BV là gì? Ý nghĩa của từ bv

BV là gì ?

BV là “Bệnh viện” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BV

BV có nghĩa “Bệnh viện”.

BV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BV là “Bệnh viện”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BV:
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ TMV: Thẩm mỹ viện.
+ NKBV: Nhiễm khuẩn bệnh viện.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ TV: Thư viện.
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
...

Post Top Ad