KTQDHN là gì? Ý nghĩa của từ ktqdhn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

KTQDHN là gì? Ý nghĩa của từ ktqdhn

KTQDHN là gì ?

KTQDHN là “Kinh tế Quốc dân Hà Nội” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KTQDHN

KTQDHN có nghĩa “Kinh tế Quốc dân Hà Nội”.

KTQDHN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KTQDHN là “Kinh tế Quốc dân Hà Nội”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KTQDHN:
+ KKT: Khu kinh tế.
+ CTCLQG: Chương trình chống lao quốc gia.
+ KDDV: Kinh doanh dịch vụ.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ LHQ: Liên Hiệp Quốc.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ CSKT: Cảnh sát kinh tế.
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ NQD: Ngoài quốc doanh.
+ TTBYT: Trang thiết bị y tế.
+ CHDC: Cộng hòa Dân chủ.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ KHKD: Kế hoạch kinh doanh.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ QG: Quốc gia.
+ DTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ DD: Dân dụng.
+ YTDP: Y tế Dự phòng.
+ ND: Nhân dân.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ CHND: Cộng hòa Nhân dân.
+ LHQ: Liên Hợp Quốc.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ TQ: Trung Quốc.
+ THQG: Thương hiệu quốc gia.
+ HND: Hội nông dân.
+ TTQLKT: Trật tự quản lý kinh tế.
+ VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ HN: Hà Nội.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ ĐKKD: Đăng ký kinh doanh.
+ HLQG: Huấn luyện quốc gia.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ QH: Quốc hội.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
...

Post Top Ad