BXL là gì? Ý nghĩa của từ bxl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

BXL là gì? Ý nghĩa của từ bxl

BXL là gì ?

BXL là “Bộ xử lý” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BXL

BXL có nghĩa “Bộ xử lý”.

BXL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BXL là “Bộ xử lý”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BXL:
+ SYLL: Sơ yếu lý lịch.
+ TTQLKT: Trật tự quản lý kinh tế.
+ BQLDA: Ban quản lý dự án.
+ QLTT: Quản lý thị trường.
+ BGD: Bộ Giáo dục.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ BBCVT: Bộ Bưu chính Viễn thông.
+ VL: Vật lý.
+ BT: Bộ trưởng.
+ QLDA: Quản lý dự án.
+ CBCC: Cán bộ công chức.
+ BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ CLB: Câu lạc bộ.
+ BLHS: Bộ luật hình sự.
...

Post Top Ad