NHĐT là gì? Ý nghĩa của từ nhđt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

NHĐT là gì? Ý nghĩa của từ nhđt

NHĐT là gì ?

NHĐT là “Ngân hàng đầu tư” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NHĐT

NHĐT có nghĩa “Ngân hàng đầu tư”.

NHĐT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NHĐT là “Ngân hàng đầu tư”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NHĐT:
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ QCGNHH: Quy chế ghi nhãn hàng hóa.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ NĐT: Nhà đầu tư.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ NHNT: Ngân hàng Ngoại thương.
+ NHCTCN: Ngân hàng Công thương Chi nhánh.
+ KHĐT: Kế hoạch đầu tư.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ XDHK: Xăng dầu hàng không.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ TCHL: Tuyệt chủng hàng loạt.
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
...

Post Top Ad