KDL là gì? Ý nghĩa của từ kdl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

KDL là gì? Ý nghĩa của từ kdl

KDL là gì ?

KDL là “Khu du lịch” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KDL

KDL có nghĩa “Khu du lịch”.

KDL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KDL là “Khu du lịch”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KDL:
+ CSKV: Cảnh sát khu vực.
+ KV3: Khu vực 3.
+ KV: Khu vực.
+ QK: Quân khu.
+ TCDL: Tổng cục Du lịch.
+ SYLL: Sơ yếu lý lịch.
+ KP: Khu phố.
+ KCX: Khu chế xuất.
+ KDC: Khu dân cư.
+ DL: Du lịch.
...

Post Top Ad