CK là gì? Ý nghĩa của từ ck - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

CK là gì? Ý nghĩa của từ ck

CK là gì ?

CK là “Chuyển khoản” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CK

CK có nghĩa “Chuyển khoản”.

CK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CK là “Chuyển khoản”.

Viết tắt CK với nghĩa khác:
+ Chứng khoán.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CK:
+ CTCK: Công ty chứng khoán.
+ GCNKQT: Giấy chứng nhận kết quả thi.
+ GCNSK: Giấy chứng nhận sức khỏe.
+ GCNQSH: Giấy chứng nhận quyền sở hữu.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ CNQSDĐ: Chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ GKQT: Giấy chứng nhận kết quả thi.
+ GCNQSDĐƠ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.
+ CTN: Chuyển tiền nhanh.
+ GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ TTCK: Trung tâm chứng khoán.
+ TPCĐ: Trái phiếu chuyển đổi.
...

Post Top Ad