CLB là gì? Ý nghĩa của từ clb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

CLB là gì? Ý nghĩa của từ clb

CLB là gì ?

CLB là “Câu lạc bộ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CLB

CLB có nghĩa “Câu lạc bộ”.

CLB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CLB là “Câu lạc bộ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CLB:
+ BLHS: Bộ luật hình sự.
+ CBCC: Cán bộ công chức.
+ BCHQS: Bộ chỉ huy quân sự.
+ BBCVT: Bộ Bưu chính Viễn thông.
+ BGD: Bộ Giáo dục.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ BT: Bộ trưởng.
+ BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ CBQLGD: Cán bộ quản lý giáo dục.
+ BXL: Bộ xử lý.
...

Post Top Ad