CPTD là gì? Ý nghĩa của từ cptd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

CPTD là gì? Ý nghĩa của từ cptd

CPTD là gì ?

CPTD là “Cổ phiếu tự do” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CPTD

CPTD có nghĩa “Cổ phiếu tự do”.

CPTD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CPTD là “Cổ phiếu tự do”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CPTD:
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ ATTT: An toàn trật tự.
+ TMCP: Thương mại cổ phần.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ NXBTN: Nhà xuất bản Tự nhiên.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ CPH: Cổ phần hóa.
+ NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần.
...

Post Top Ad