ĐBSCL là gì? Ý nghĩa của từ đbscl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

ĐBSCL là gì? Ý nghĩa của từ đbscl

ĐBSCL là gì ?

ĐBSCL là “Đồng bằng sông Cửu Long” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐBSCL

ĐBSCL có nghĩa “Đồng bằng sông Cửu Long”.

ĐBSCL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐBSCL là “Đồng bằng sông Cửu Long”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐBSCL:
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ HĐCD: Hội đồng chức danh.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ ĐB: Đồng bằng.
+ : Hợp đồng.
+ : Hội đồng.
+ SĐNĐ: Sông Đà Nam Định.
+ KĐS: Khu đường sông.
+ HĐT: Hội đồng thi.
+ HĐXX: Hội đồng xét xử.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ GĐTLA: Gạch Đồng Tâm Long An.
+ HĐT: Hội đồng trường.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ ĐBDT: Đồng bào dân tộc.
+ ĐTA: Đồng tính ái.
+ GĐT: Gạch Đồng Tâm.
...

Post Top Ad