ĐBP là gì? Ý nghĩa của từ đbp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

ĐBP là gì? Ý nghĩa của từ đbp

ĐBP là gì ?

ĐBP là “Điện Biên Phủ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐBP

ĐBP có nghĩa “Điện Biên Phủ”.

ĐBP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐBP là “Điện Biên Phủ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐBP:
+ ĐHN: Điện hạt nhân.
+ CTĐL: Công ty Điện lực.
+ BTV: Biên tập viên.
+ BP: Biên phòng.
+ ĐL: Điện lực.
+ TTCP: Thanh tra Chính phủ.
+ TBT: Tổng biên tập.
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ ĐLTP: Điện lực thành phố.
...

Post Top Ad