DHKTCN là gì? Ý nghĩa của từ dhktcn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

DHKTCN là gì? Ý nghĩa của từ dhktcn

DHKTCN là gì ?

DHKTCN là “Đại học Kỹ thuật Công nghệ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ DHKTCN

DHKTCN có nghĩa “Đại học Kỹ thuật Công nghệ”.

DHKTCN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DHKTCN là “Đại học Kỹ thuật Công nghệ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DHKTCN:
+ CAND: Công an nhân dân.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ CTCC: Công trình công cộng.
+ HK: Học kỳ.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ HS: Học sinh.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ CT: Công ty.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ CTĐL: Công ty Điện lực.
+ DTHT: Dạy thêm học thêm.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ CBCC: Cán bộ công chức.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ ĐHBKHN: Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ KH: Khoa học.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ KDCN: Kiểu dáng công nghiệp.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ CSPK: Công suất phản kháng.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ CATP: Công an thành phố.
...

Post Top Ad