ĐHKHTN là gì? Ý nghĩa của từ đhkhtn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

ĐHKHTN là gì? Ý nghĩa của từ đhkhtn

ĐHKHTN là gì ?

ĐHKHTN là “Đại học Khoa học Tự nhiên” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐHKHTN

ĐHKHTN có nghĩa “Đại học Khoa học Tự nhiên”.

ĐHKHTN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐHKHTN là “Đại học Khoa học Tự nhiên”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐHKHTN:
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ DTHT: Dạy thêm học thêm.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ ĐVHT: Đơn vị học trình.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ HSG: Học sinh giỏi.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ BVĐK: Bệnh viện đa khoa.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ VPĐD: Văn phòng đại diện.
+ TĐBKVN: Từ điển bách khoa Việt Nam.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ ĐBTN: Đại biểu thanh niên.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ TTGT: Trật tự giao thông.
...

Post Top Ad