CQĐT là gì? Ý nghĩa của từ cqđt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

CQĐT là gì? Ý nghĩa của từ cqđt

CQĐT là gì ?

CQĐT là “Cơ quan điều tra” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CQĐT

CQĐT có nghĩa “Cơ quan điều tra”.

CQĐT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CQĐT là “Cơ quan điều tra”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CQĐT:
+ CSĐTLX: Cơ sở đào tạo lái xe.
+ ĐTV: Điều tra viên.
+ UBKT: Uỷ ban Kiểm tra.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ ĐC: Điều chế.
+ ĐK: Điều kiện.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
+ CSCĐ: Cảnh sát cơ động.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ PC16: Phòng Cảnh sát điều tra.
+ TTCP: Thanh tra Chính phủ.
+ CSĐTTP: Cảnh sát điều tra tội phạm.
+ TCHQ: Tổng cục Hải quan.
+ CSĐTTPMT: Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy.
+ HQĐT: Hải quan điện tử.
+ GĐĐH: Giám đốc điều hành.
...

Post Top Ad