CPXD là gì? Ý nghĩa của từ cpxd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

CPXD là gì? Ý nghĩa của từ cpxd

CPXD là gì ?

CPXD là “Cấp phép xây dựng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CPXD

CPXD có nghĩa “Cấp phép xây dựng”.

CPXD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CPXD là “Cấp phép xây dựng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CPXD:
+ CNCN: Chi nhánh cấp nước.
+ XDCB: Xây dựng cơ bản.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ GPLHĐB: Giấy phép lưu hành đặc biệt.
+ TCN: Trung cấp nghề.
+ QCKDTXD: Quy chế kinh doanh thép xây dựng.
+ GP: Giấy phép.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ GPXD: Giấy phép xây dựng.
+ ĐTXDCB: Đầu tư xây dựng cơ bản.
+ GPNK: Giấy phép nhập khẩu.
...

Post Top Ad