ĐHKHXH là gì? Ý nghĩa của từ đhkhxh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

ĐHKHXH là gì? Ý nghĩa của từ đhkhxh

ĐHKHXH là gì ?

ĐHKHXH là “Đại học Khoa học Xã hội” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐHKHXH

ĐHKHXH có nghĩa “Đại học Khoa học Xã hội”.

ĐHKHXH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐHKHXH là “Đại học Khoa học Xã hội”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐHKHXH:
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
+ HB: Học bổng.
+ XH: Xã hội.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ GK: Giáo khoa.
+ HCTL: Hội chợ triển lãm.
+ ĐVHT: Đơn vị học trình.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ TX: Thị xã.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ THX: Tân hoa xã.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ HĐXX: Hội đồng xét xử.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ KH: Khoa học.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ VPĐD: Văn phòng đại diện.
+ ĐH: Đại học.
...

Post Top Ad