CSDC là gì? Ý nghĩa của từ csdc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

CSDC là gì? Ý nghĩa của từ csdc

CSDC là gì ?

CSDC là “Cảnh sát dã chiến” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CSDC

CSDC có nghĩa “Cảnh sát dã chiến”.

CSDC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSDC là “Cảnh sát dã chiến”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CSDC:
+ CSHS: Cảnh sát hình sự.
+ ĐS: Đồ sát.
+ CSĐTTP: Cảnh sát điều tra tội phạm.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ VKS: Viện Kiểm sát.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ CSĐTTPMT: Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy.
+ GSTT: Giám sát trọng tài.
+ KSNDTC: Kiểm sát nhân dân tối cao.
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ KSND: Kiểm sát nhân dân.
+ CSGT: Cảnh sát giao thông.
+ CSKV: Cảnh sát khu vực.
...

Post Top Ad