CSĐTTPMT là gì? Ý nghĩa của từ csđttpmt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

CSĐTTPMT là gì? Ý nghĩa của từ csđttpmt

CSĐTTPMT là gì ?

CSĐTTPMT là “Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CSĐTTPMT

CSĐTTPMT có nghĩa “Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy”.

CSĐTTPMT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSĐTTPMT là “Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CSĐTTPMT:
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ GĐĐH: Giám đốc điều hành.
+ CSDC: Cảnh sát dã chiến.
+ HĐH: Hệ điều hành.
+ KSND: Kiểm sát nhân dân.
+ PC17: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý.
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ TTCP: Thanh tra Chính phủ.
+ CSCĐ: Cảnh sát cơ động.
+ VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ CSPCTPMT: Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy.
+ KLĐT: Kết luận điều tra.
+ GSTT: Giám sát trọng tài.
+ PC16: Phòng Cảnh sát điều tra.
+ KSNDTC: Kiểm sát nhân dân tối cao.
+ ĐTV: Điều tra viên.
+ CSKT: Cảnh sát kinh tế.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
...

Post Top Ad