CSĐN là gì? Ý nghĩa của từ csđn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

CSĐN là gì? Ý nghĩa của từ csđn

CSĐN là gì ?

CSĐN là “Cảnh sát đặc nhiệm” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CSĐN

CSĐN có nghĩa “Cảnh sát đặc nhiệm”.

CSĐN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSĐN là “Cảnh sát đặc nhiệm”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CSĐN:
+ ĐB: Đặc biệt.
+ PC17: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý.
+ ĐS: Đồ sát.
+ VKS: Viện Kiểm sát.
+ GPLHĐB: Giấy phép lưu hành đặc biệt.
+ CTTNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn.
+ CSDC: Cảnh sát dã chiến.
+ TNHH: Trách nhiệm hữu hạn.
+ CSHS: Cảnh sát hình sự.
+ CSCĐ: Cảnh sát cơ động.
+ TTĐB: Tiêu thụ đặc biệt (thuế).
+ CSĐTTPMT: Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy.
+ KSND: Kiểm sát nhân dân.
+ CSĐT: Cảnh sát điều tra.
...

Post Top Ad