CSĐT là gì? Ý nghĩa của từ csđt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

CSĐT là gì? Ý nghĩa của từ csđt

CSĐT là gì ?

CSĐT là “Cảnh sát điều tra” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CSĐT

CSĐT có nghĩa “Cảnh sát điều tra”.

CSĐT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSĐT là “Cảnh sát điều tra”.

Viết tắt CSĐT với nghĩa khác:
+ Cơ sở đào tạo.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CSĐT:
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ VKS: Viện Kiểm sát.
+ TCCS: Tổ chức cơ sở.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ CSCĐ: Cảnh sát cơ động.
+ CSPCTPMT: Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy.
+ CSVC: Cơ sở vật chất.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ GCNQSH: Giấy chứng nhận quyền sở hữu.
+ CSKT: Cảnh sát kinh tế.
+ CSĐTTP: Cảnh sát điều tra tội phạm.
+ TTCP: Thanh tra Chính phủ.
+ PTCS: Phổ thông cơ sở.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ ĐTV: Điều tra viên.
+ CSDC: Cảnh sát dã chiến.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ GSTT: Giám sát trọng tài.
+ CQĐT: Cơ quan điều tra.
+ BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ SGD: Sở giáo dục.
+ SKHĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ ĐTLT: Đào tạo liên thông.
+ CSGT: Cảnh sát giao thông.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
+ XDCB: Xây dựng cơ bản.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ ĐK: Điều kiện.
+ CSDL: Cơ sở dữ liệu.
...

Post Top Ad