CSVC là gì? Ý nghĩa của từ csvc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

CSVC là gì? Ý nghĩa của từ csvc

CSVC là gì ?

CSVC là “Cơ sở vật chất” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CSVC

CSVC có nghĩa “Cơ sở vật chất”.

CSVC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSVC là “Cơ sở vật chất”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CSVC:
+ SHTT: Sở hữu trí tuệ .
+ BVTV: Bảo vệ thực vật.
+ CĐDC: Chất độc da cam .
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
+ CSDL: Cơ sở dữ liệu.
+ CQĐT: Cơ quan điều tra.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ NNCĐDC: Nạn nhân chất độc da cam.
+ XDCB: Xây dựng cơ bản.
+ KĐCLGD: Kiểm định chất lượng giáo dục.
+ CSCĐ: Cảnh sát cơ động.
+ KDĐV: Kiểm dịch động vật.
...

Post Top Ad