DNNN là gì? Ý nghĩa của từ dnnn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

DNNN là gì? Ý nghĩa của từ dnnn

DNNN là gì ?

DNNN là “Doanh nghiệp nhà nước” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ DNNN

DNNN có nghĩa “Doanh nghiệp nhà nước”.

DNNN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DNNN là “Doanh nghiệp nhà nước”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DNNN:
+ KDCN: Kiểu dáng công nghiệp.
+ NĐT: Nhà đầu tư.
+ NQD: Ngoài quốc doanh.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ ĐKKD: Đăng ký kinh doanh.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ SDĐNN: Sử dụng đất nông nghiệp.
+ NHNNPTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ GCNĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ TCNN: Tài chính nhà nước.
+ QTKD: Quản trị kinh doanh.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ DN: Doanh nghiệp.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
+ THCSND: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ NNPTNT: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ NMĐ: Nhà máy điện.
+ ĐTNN: Đầu tư nước ngoài.
+ QCKDTXD: Quy chế kinh doanh thép xây dựng.
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ KDNPN: Kinh doanh nhà Phú Nhuận.
+ NKNV: Năng khiếu nghiệp vụ.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
+ TNDN: Thu nhập doanh nghiệp.
+ KTNN: Kinh tế nhà nước.
+ SHNN: Sở hữu nhà nước.
+ DNVVN: Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
...

Post Top Ad