TGPL là gì? Ý nghĩa của từ tgpl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

TGPL là gì? Ý nghĩa của từ tgpl

TGPL là gì ?

TGPL là “Trợ giúp pháp lý” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TGPL

TGPL có nghĩa “Trợ giúp pháp lý”.

TGPL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TGPL là “Trợ giúp pháp lý”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TGPL:
+ SYLL: Sơ yếu lý lịch.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ CBQLGD: Cán bộ quản lý giáo dục.
+ QL: Quản lý.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ ĐL: Địa Lý.
+ PL: Pháp luật.
+ BTBNN: Bảo trợ bệnh nhân nghèo.
+ BXL: Bộ xử lý.
...

Post Top Ad