GSTS là gì? Ý nghĩa của từ gsts - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

GSTS là gì? Ý nghĩa của từ gsts

GSTS là gì ?

GSTS là “Giáo sư Tiến sỹ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GSTS

GSTS có nghĩa “Giáo sư Tiến sỹ”.

GSTS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GSTS là “Giáo sư Tiến sỹ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GSTS:
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ SP: Sư phạm.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ NSND: Nghệ sỹ nhân dân.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ GS: Giáo sư.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ CBQLGD: Cán bộ quản lý giáo dục.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ SGD: Sở giáo dục.
+ PGS: Phó Giáo sư.
+ NSƯT: Nghệ sỹ ưu tú.
+ GVMN: Giáo viên miền núi.
+ GVTN: Giáo viên tình nguyện.
+ CĐSP: Cao đẳng Sư phạm.
+ SGK: Sách giáo khoa.
+ NS: Nghệ sỹ.
+ VHGDTNTN: Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên.
+ GDGT: Giáo dục giới tính.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
...

Post Top Ad