GTCC là gì? Ý nghĩa của từ gtcc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

GTCC là gì? Ý nghĩa của từ gtcc

GTCC là gì ?

GTCC là “Giao thông công chánh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GTCC

GTCC có nghĩa “Giao thông công chánh”.

GTCC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GTCC là “Giao thông công chánh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GTCC:
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ GT: Giao thông.
+ PTCS: Phổ thông cơ sở.
+ GĐTT: Giám đốc thông tin.
+ DVTT: Dịch vụ thông tin.
+ BC: Bán công.
+ TMV: Công ty ôtô Toyota Việt Nam.
+ KDCN: Kiểu dáng công nghiệp.
+ TCS: Trịnh Công Sơn.
+ CNV: Công nhân viên.
+ TTCN: Tiểu thủ công nghiệp.
+ CSPK: Công suất phản kháng.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ NCL: Ngoài công lập.
+ CTCC: Công trình công cộng.
...

Post Top Ad