HC là gì? Ý nghĩa của từ hc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

HC là gì? Ý nghĩa của từ hc

HC là gì ?

HC là “Hành chính” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HC

HC có nghĩa “Hành chính”.

HC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HC là “Hành chính”.

Viết tắt HC với nghĩa khác:
+ Huy chương.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HC:
+ THCSNĐ: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ GĐĐH: Giám đốc điều hành.
+ HĐH: Hệ điều hành.
+ CCHC: Cải cách hành chính.
+ HCĐ: Huy chương đồng.
+ BCHTƯ: Ban chỉ huy Trung ương.
+ HCB: Huy chương bạc.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ THCSND: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ CTCLQG: Chương trình chống lao quốc gia.
+ TTCP: Thủ tướng Chính phủ.
+ CTTH: Chương trình truyền hình.
+ TC: Tài chính.
+ BCHCD: Ban chỉ huy chiến dịch.
+ CT: Chính trị.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
...

Post Top Ad