KĐTNTL là gì? Ý nghĩa của từ kđtntl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

KĐTNTL là gì? Ý nghĩa của từ kđtntl

KĐTNTL là gì ?

KĐTNTL là “Khu đô thị Nam Thăng Long” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KĐTNTL

KĐTNTL có nghĩa “Khu đô thị Nam Thăng Long”.

KĐTNTL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KĐTNTL là “Khu đô thị Nam Thăng Long”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KĐTNTL:
+ THVN: Truyền hình Việt Nam.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ BĐVN: Bóng đá Việt Nam.
+ KKT: Khu kinh tế.
+ HVN: Honda Việt Nam.
+ HVNCL: Hàng Việt Nam chất lượng.
+ TBKTVN: Thời báo Kinh tế Việt Nam.
+ KDC: Khu dân cư.
+ TX: Thị xã.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ KV: Khu vực.
+ ĐNA: Đông Nam Á.
+ TVN: Than Việt Nam.
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ KĐT: Khu đô thị.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ NCTT: Nghiên cứu thị trường.
+ TTBĐS: Thị trường bất động sản.
+ ĐNÁ: Đông Nam Á.
+ DAGTĐT: Dự án giao thông đô thị.
+ KDL: Khu du lịch.
+ CSVN: Cộng sản Việt Nam.
+ NKKN: Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
+ PCLBMN: Phòng chống lụt bão miền Nam.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ ĐKVN: Điền kinh Việt Nam.
...

Post Top Ad