KLQG là gì? Ý nghĩa của từ klqg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

KLQG là gì? Ý nghĩa của từ klqg

KLQG là gì ?

KLQG là “Kỷ lục quốc gia” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KLQG

KLQG có nghĩa “Kỷ lục quốc gia”.

KLQG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KLQG là “Kỷ lục quốc gia”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KLQG:
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ NQD: Ngoài quốc doanh.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ VĐVQG: Vận động viên Quốc gia.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ GTGT: Giá trị gia tăng.
+ BCĐQG: Ban chỉ đạo Quốc gia.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ VĐQG: Vô địch Quốc gia.
+ TDTTQG: Thể dục thể thao Quốc gia.
+ LHQ: Liên Hiệp Quốc.
+ CTCLQG: Chương trình chống lao quốc gia.
+ UBMTTQ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ MTTQ: Mặt trận Tổ quốc.
+ VQG: Vườn quốc gia.
+ LHQ: Liên Hợp Quốc.
...

Post Top Ad