CTCH là gì? Ý nghĩa của từ ctch - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

CTCH là gì? Ý nghĩa của từ ctch

CTCH là gì ?

CTCH là “Chấn thương chỉnh hình” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CTCH

CTCH có nghĩa “Chấn thương chỉnh hình”.

CTCH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTCH là “Chấn thương chỉnh hình”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CTCH:
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ NHTM: Ngân hàng thương mại.
+ THKTS: Truyền hình kỹ thuật số.
+ TH: Truyền hình.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ THVN: Truyền hình Việt Nam.
+ TTTM: Trung tâm thương mại.
+ CTSN: Chấn thương sọ não.
+ DVTMCM: Dịch vụ thương mại Cà Mau.
+ LĐTB: Lao động Thương binh.
+ NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần.
+ KTM: Khu thương mại.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ BLHS: Bộ luật hình sự.
+ TMĐT: Thương mại điện tử.
...

Post Top Ad