TTTM là gì? Ý nghĩa của từ tttm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

TTTM là gì? Ý nghĩa của từ tttm

TTTM là gì ?

TTTM là “Trung tâm thương mại” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTTM

TTTM có nghĩa “Trung tâm thương mại”.

TTTM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTTM là “Trung tâm thương mại”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTTM:
+ PCLBTƯ: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ TQ: Trung Quốc.
+ TMCP: Thương mại cổ phần.
+ TCN: Trung cấp nghề.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ TTDD: Trung tâm dinh dưỡng.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ GMD: Gái mại dâm.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ GĐT: Gạch Đồng Tâm.
+ LĐTB: Lao động Thương binh.
+ TMĐT: Thương mại điện tử.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ TW: Trung ương.
+ TTĐM: Trung tâm điện máy.
+ THQG: Thương hiệu quốc gia.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ DVTMCM: Dịch vụ thương mại Cà Mau.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ BCHTƯ: Ban chỉ huy Trung ương.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ NHNT: Ngân hàng Ngoại thương.
+ ĐTB: Điểm trung bình.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ TTBDVHNG: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.
+ PCLBTW: Phòng chống lụt bão Trung ương.
...

Post Top Ad