VN là gì? Ý nghĩa của từ vn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

VN là gì? Ý nghĩa của từ vn

VN là gì ?

VN là “Việt Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ VN

VN có nghĩa “Việt Nam”.

VN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VN là “Việt Nam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VN:
+ ĐCSVN: Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ THVN: Truyền hình Việt Nam.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ CSVL: Cao su Việt - Lào.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ TNVN: Thanh niên Việt Nam.
+ TVN: Than Việt Nam.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ NĐVN: Người đẹp Việt Nam.
+ TTVN: Trí tuệ Việt Nam.
+ HVN: Honda Việt Nam.
+ VTV: Đài truyền hình Việt Nam.
+ ĐNA: Đông Nam Á.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ TĐBKVN: Từ điển bách khoa Việt Nam.
+ ĐKVN: Điền kinh Việt Nam.
+ ĐTHVN: Đài truyền hình Việt Nam.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ CSVN: Cộng sản Việt Nam.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ BĐVN: Bóng đá Việt Nam.
...

Post Top Ad