CX là gì? Ý nghĩa của từ cx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

CX là gì? Ý nghĩa của từ cx

CX là gì ?

CX là “Cư xá” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CX

CX có nghĩa “Cư xá”.

CX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CX là “Cư xá”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CX:
+ KDC: Khu dân cư.
+ TĐC: Tái định cư.
...

Post Top Ad